Fout
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response

Habitat

Natte heide, Droge heide, Vijvers, Oligotrofe waters, ...

Klik op een fiche voor meer info en details.

Droge Heide

Nederlandse naam

Europese droge heide

Engelse naam

European dry heaths

Natte heide

Engelse naam

Wet heath

Olifotroof tot mesostrofe stilstaande wateren

Nederlandse naam

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletalia uniflorae en of Isoëto-Nanojuncetea

Oligotrofe wateren

Nederlandse naam

Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten

Vochtige Heide

Nederlandse naam

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland

Nederlandse naam

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones

Engelse naam

Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the mountain to alpine levels