Fout
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response

Email Afdrukken

Herstel van het Eco-hydrologisch regime

Herstel van het Eco-hydrologisch regime 

Titel:
Herstel van het Eco-hydrologisch regime
Wanneer:
01/09/2011 - 31/12/2013
Locatie:
Categorie:
Werkenkalender

Beschrijving

" valign="top">

Status:

Start werken op terrein

Wat, hoe en waar?

Start van de werken: 1 september 2011. Einde verwacht op 31 december 2013.

Om het hydrologisch regime in de doelgerichte habitats Oligotroof water met weinig mineralen (3110), mesotroof water (3130) en 4010 en voor de doelsoorten roerdomp en boomkikker te herstellen/verbeteren, zullen enkele concrete hydrologische maatregelen worden uitgevoerd. Deze maatregelen bestaan uit het openmaken van sloten/beken (voor watervoorziening of waterafvoer), herprofilering van sloten/beken en het plaatsen van infrastructurele elementen, zoals stuwen, monniken en leidingen.

Op basis van de huidige evaluatie van de hydrologische problemen in het gebied, zijn verschillende acties gepland op de eigendommen van de drie medebegunstigden: OVML, ANB en Hasselt. De uitvoering van de hydrologische restauratie acties wordt voorafgegaan door de eco-hydrologische studie en begeleidt door het geïntegreerde beheerplan. Op basis van de hydrologische studie zullen extra knelpunten ten aanzien van drinkwatervoorziening en -kwaliteit aangeduid worden. Als het voorziene budget voldoende is, zullen andere noodzakelijke acties uitgevoerd worden en nauwkeurig gerapporteerd worden.

De eco-hydrologische studie zal deze actie ondersteunen door het formuleren van richtlijnen met betrekking tot de gunstige hydrologische regimes voor de verschillende habitats en soorten en hoe deze te reguleren. Dit zal voornamelijk gebeuren via het beheer van de stuwen (openen en sluiten), of het reguleren van het niveau van de monniken om de waterstanden in de verschillende vijvers te kunnen laten variëren. Deze regelgevende maatregelen hebben geen extra kosten. Hydrologie wordt in het geïntegreerde beheerplan opgenomen. In dit plan wordt een beschrijving van de verschillende hydrologische regimes gegeven, samen met hoe te reguleren door de verantwoordelijke partners. Waar nodig, zullen vergunningen verkregen worden.

Terug te vinden op deze kaart (rechts onder).

ActiesHAS-C3

Waarom is deze actie van belang?

Veel habitats en soorten in het gebied hebben te lijden onder onvoldoende water bevoorradings- of kwaliteitsproblemen (Grootste dreiging). Samen met het opstellen van een geïntegreerd beheerplan en de eco-hydrologische studie worden een aantal acties ondernomen om het hydrologisch regime van de beoogde habitattypen 3110, 3130 en 4010 en de soorten roerdomp en de boomkikker te verbeteren.

Verantwoordelijk voor de uitvoering:

OVML (Ontwikkeling Vijvergebied Midden-Limburg) op prive-eigendommen
ANB (Agentschap Natuur en Bos) op de eigendommen van ANB
HAS (Hasselt) op het eigendom van Hasselt

Alle hydrologische acties worden in nauwe samenwerking met de verschillende landeigenaren en de waterbeheersautoriteit die verantwoordelijk is voor het gebied, gepland en uitgevoerd.

Verwachte resultaten:

Verwacht wordt dat door de verbetering van de sloten en hydrologische infrastructuren zoals sloten, monniken en stuwen, de verschillende beoogde habitats (en soorten) een geschikte waterhuishouding zullen creëren, die in overeenstemming is met hun instandhoudingsdoelstellingen, met de eco-hydrologische studie en het geïntegreerde beheerplan. Meer concrete, is de verwachting dat de hydrologische omstandigheden van de habitats (en soorten) hersteld worden binnen de projectperiode en de habitats hersteld worden in de volgende jaren. Er is gepland dat ongeveer 6.045 m van het aanbod aan sloten verbeterd wordt, 600 m van de sloten wordt gereconstrueerd en ongeveer 49 infrastructurele elementen, zoals stuwen, monniken en leidingen worden geplaatst.

Infomomenten:

Partner

Partner:
Stad Hasselt