Email Afdrukken

Herstel van open landschappen

Herstel van open landschappen 

Titel:
Herstel van open landschappen
Wanneer:
15/02/2012 - 31/12/2013
Locatie:
Categorie:
Werkenkalender

Beschrijving

Status:

Afgerond

Waarom is deze actie van belang?

Het grootste deel van de biodiversiteit in dit gebied, en met name de beoogde soorten en habitats, zijn sterk afhankelijk van het (historisch) open landschap. Habitats en bijbehorende soorten zijn rechtstreeks de dupe van de herbebossing en bebossing via beperkingen in ruimte, maar ook door schaduw en de accumulatie van organisch materiaal. Bijvoorbeeld rietvelden en een aantal ecologische waardevolle vegetatiesoorten ontwikkelen niet goed op schaduwrijke plekken, dit beperkt sterk de nestgelegenheid voor vogels in het riet (zoals roerdomp). Roerdomp vereist ook een open landschap om te foerageren want hij vliegt laag over de grond terwijl bomen voor een storende effect zorgen. Bovendien is de groei van bomen op de dijken van de vijvers verantwoordelijk voor ernstige structurele schade, wat resulteert in lekken in de vijverwal.

Verantwoordelijk voor de uitvoering:

OVML (Ontwikkeling Vijvergebied Midden-Limburg) op prive-eigendommen
ANB (Agentschap Natuur en Bos) op de eigendommen van ANB
HAS (Hasselt) op het eigendom van Hasselt

Verwachte resultaten:

We verwachten om ongeveer 13.000 m van de dijken open te maken (gelijk aan ongeveer 11,7 ha.) Waarvan 8140 m door OVML (63%), 3500 m door ANB en 1360 m door de Stad Hasselt, wat resulteert in veel meer en grotere open plekken in het landschap. We verwachten dat het gebied aantrekkelijker wordt voor de roerdomp, alsook voor tal van andere vogels en menselijke bezoekers, die de natuurlijke schoonheid en rijkdom van het historische landschap zullen herontdekken.

Infomomenten:

Partner

Partner:
Agentschap Natuur en Bos