Fout
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response

Email Afdrukken

Herstel van open landschappen

Herstel van open landschappen 

Titel:
Herstel van open landschappen
Wanneer:
01/09/2011 - 31/12/2013
Locatie:
Categorie:
Werkenkalender

Beschrijving

" valign="top">

Status:

Afgerond

Wat, hoe en waar?

Start van de werken: 1 septemer 2011. Deze werken zijn afgerond.

Struiken en bomen worden verwijderd in een groot aantal locaties in het projectgebied. Echter op grond van deze actie spreken we enkel over het verwijderen van struiken en bomen op de dijken van de vijvers in functie van het herstel van het (historisch) open landschap, dit is belangrijk voor de Roerdomp, de rietvelden en de vijvervegetatie (type 3130 en 3110). Het verwijderen van struiken en bomen in andere habitats zijn direct gekoppeld aan hun bijbehorende actie.

We onderscheiden twee categorieën: (1) hout en brandhout en (2) struiken en kleine bomen. We verwachten dat de opbrengsten van de oogst de kosten volledig kunnen dekken. Dit komt omdat de werken op zeer slecht bereikbare plaatsen zullen plaatsvinden (smalle dijken, geen toegang voor grote vrachtwagens of machines, natte omstandigheden, in vijvers gevallen stammen, etc.). Bijna dezelfde berekeningen voor de oogst van brandhout: we verwachten dat de inkomsten de oogstkosten niet zullen dekken. Oogstwerken worden hoofdzakelijk handmatig of met kleine machines uitgevoerd.

Terug te vinden op deze kaart (rechts onder).

ActiesHAS

Waarom is deze actie van belang?

Het grootste deel van de biodiversiteit in dit gebied, en met name de beoogde soorten en habitats, zijn sterk afhankelijk van het (historisch) open landschap. Habitats en bijbehorende soorten zijn rechtstreeks de dupe van de herbebossing en bebossing via beperkingen in ruimte, maar ook door schaduw en de accumulatie van organisch materiaal. Bijvoorbeeld rietvelden en een aantal ecologische waardevolle vegetatiesoorten ontwikkelen niet goed op schaduwrijke plekken, dit beperkt sterk de nestgelegenheid voor vogels in het riet (zoals roerdomp). Roerdomp vereist ook een open landschap om te foerageren want hij vliegt laag over de grond terwijl bomen voor een storend effect zorgen. Bovendien is de groei van bomen op de dijken van de vijvers verantwoordelijk voor ernstige structurele schade, wat resulteert in lekken in de vijverwal.

Verantwoordelijk voor de uitvoering:

OVML (Ontwikkeling Vijvergebied Midden-Limburg) op prive-eigendommen
ANB (Agentschap Natuur en Bos) op de eigendommen van ANB
HAS (Hasselt) op het eigendom van Hasselt

Verwachte resultaten:

De stad Hasselt engageert zich om 1360m dijken open te maken, wat resulteert in veel meer en grotere open plekken in het landschap. We verwachten dat het gebied aantrekkelijker wordt voor de roerdomp, alsook voor tal van andere vogels en menselijke bezoekers, die de natuurlijke schoonheid en rijkdom van het historische landschap zullen herontdekken.

Infomomenten:

Partner

Partner:
Stad Hasselt