Fout
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response

Samenvatting

In een notendop :

Het project 3WATER past binnen Natura2000, een Europees netwerk van gebieden waarin men streeft naar het in stand houden van de Europese plant- en diersoorten (biodiversiteit) in samenhang met menselijke activiteiten.

Het project 3WATER wil in het kerngebied van de Wijers (In de Midden-Limburg) met natuurinrichtingswerken het oorspronkelijke vijverlandschap en leefomgeving voor heel wat bijzondere planten- en diersoorten herstellen of in stand houden en richt zich specifiek op de doelsoorten roerdomp en de boomkikker.

Het project is uniek in zijn soort door de nauwe samenwerking tussen private en publieke landeigenaren om deze doelstelling te realiseren. Via een innovatieve aanpak worden Ecologie (natuur), Educatie (samen) en Economie (werk) evenwichtig in rekening gebracht. Dit is de 'Triple E' of 3E aanpak, een gezonde basis voor de verdere ontwikkeling en bloei van het gebied. Het project wordt daarmee ook uitgedragen als voorbeeld voor andere Natura2000-gebieden in Europa. Het project 3WATER loopt van januari 2010 tot december 2013. Er wordt een bedrag van 2.7 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan 50% Europese cofinanciering.


Meer uitgebreid :

De algemene doelstelling van het Life+ Triple E project is de instandhouding van Europees belangrijke soorten in het Vijvergebied van Midden-Limburg. Het Life+ Triple E project draagt volgende titel: Ecologisch herstel van het Vijvergebied Midden-Limburg via een nauwe samenwerking tussen private en publieke partners en een Triple E-aanpak.

Maar wat betekent dit?

 1. Ecologisch herstel: verbetering van de leefomgeving van Europees belangrijke soorten
  • beoogde habitatsoorten: oligotrofe vijver ecosystemen, droge en natte heide.
  • beoogde diersoorten: boomkikker (Hyla arborea) en roerdomp (Botaurus stellaris)
 2. Vijvergebied Midden-Limburg: dit is het gebied waarbinnen het project zich afspeelt.
 3. Nauwe samenwerking tussen private en publieke actoren: hierin verschilt het huidige project grondig van andere projecten die ook natuurbehoud als algemene doelstelling hebben.
  Waarom? Unieke partnership is noodzakelijk om een duurzame betrokkenheid met alle belanghebbenden in het projectgebied te garanderen.
  Wie? De coördinatie van het project verloopt via ELO, de Europese Landeigenaars Organisatie. Zij werkt nauw samen met volgende project partners: Agentschap voor Natuur en Bos, Ontwikkeling Vijvergebied Midden-Limburg vzw, Limburgs Landschap, Regionaal Landschap Lage Kempen, Stad Hasselt, Gemeente Zonhoven.
  Daarenboven krijgt het project de steun van de Vlaamse overheid, Provincie Limburg, gemeente Heusden-Zolder, De Wijers, Vlaamse Land Maatschappij en Natuurpunt Limburg.
 4. Triple E-aanpak: dit project vertrekt vanuit een sterke integratie van ecologie, educatie en economie.