OVML

Untitled1

Naam: vzw Ontwikkeling Vijvergebied Midden-Limburg
Rol in het project: uitvoerende partner (incl. financiële ondersteuning); verantwoordelijk voor de ecologische acties in het gebied en het contact met de private landeigenaars
Link naar de website: onder constructie