Life

Naam: Life+ financieel programma van de Europese Commissie (ter ondersteuning van het Europees Natuur en Plattelandsbeleid en voor de categorie Life+ Natuur specifiek gericht op de Natura2000 gebieden)
Rol in het project: financiële ondersteuning
Link naar de website: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm