Erreur
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response

Projet pilote

Doelstellingen:

Om een beste-praktijkmethode aan te tonen en verder te ontwikkelen m.b.t. het bereiken, motiveren en betrekken van de groep van private landeigenaars als een belangrijke en betrouwbare partner in de herstel-, beheer- en managementplannen voor Natura2000-gebieden.

 

Acties en middelen:

Een beste-praktijkmethode over het thema “hoe een duurzame betrokkenheid creëren met een groep private landeigenaars in de managementplannen van een Natura2000-gebied” zal verder ontwikkeld worden in de studie rond deelname en zal gedemonstreerd worden in de daarop volgende conferenties. Eigenlijk  is de opzet van het hele project zelf een demonstratie van een beste-praktijk aangezien de meerderheid van de private landeigenaars deelneemt aan de ecologische herstelplannen. Ook een goede samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen is reeds een feit want ze nemen deel aan het project als geassocieerde begunstigde en/of participeren in de (uitgebreide) stuurgroep van het project. Door het gros van de communicatieacties en in het bijzonder door de website, de publicatie van artikels, brochures, posters, video, standje op tentoonstelling, conferenties en rapporten hopen we de geweldige resultaten van deze beste-praktijk van deelname en participatie te presenteren en dit ten behoeve van iedereen.

 

Verwachte resultaten (output en kwantificeerbare resultaten):

We beogen met dit project een goed voorbeeld af te leveren van een beste-praktijk in “hoe een duurzame betrokkenheid creëren met de groep private landeigenaars in de managementplannen van een Natura2000-gebied”. Dit succes zal opgevolgd worden aan de hand van de bereikte resultaten over doelstelling 1 en 2 enerzijds en de geleerde lessen anderzijds. Dit laatste zal voorgesteld worden in een specifiek document dat zal voortvloeien uit de ‘participatiestudie’, de ‘participatieconferentie’, de ervaringen op het terrein, de videodocumentaire en het project in het algemeen. De afsluitende projectconferentie presenteert het geheel van het project. Door conferenties, de publicatie van artikels en de website streven we ernaar om het brede publiek te bereiken die interesse hebben voor de methode gebruikt voor dit project.