Fout
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response

Publiek bewustzijn

Doelstellingen:

Het verhogen van het publiek bewustzijn rond Natura2000 op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

 

Acties en middelen:

Elke communicatie en verspreidingsactie zal de Natura2000-concepten belichten.

 

Verwachte resultaten (output en gekwantificeerde doelstellingen):

We verwachten dat dit project in sterke mate zal bijdragen tot het algemeen publieke bewustzijn van Natura2000. Dit zal gemonitord worden door het Natura2000-logo (en bijkomende informatie) gevoelig zichtbaarder te maken voor het publiek. Het aantal keren dat het logo opgemerkt wordt door het publiek wordt opgevolgd. Dit gebaseerd op het tellen van de logo's op informatieborden voor bezoekers, het aantal uitgedeelde brochures, het aantal geschreven artikels, het aantal deelnemers aan de conferenties, het aantal hits op de Natura2000 webpagina, etc.