Error
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response

Triple E synergie

Doelstellingen:

Een duurzame basis oprichten voor het behoud van de beoogde soorten en habitats op lange termijn door specifiek aandacht te schenken aan de synergie tussen ecologie, educatie en economie in het gebied d.i. de Triple E-aanpak.


Acties en middelen:

De algemene aanpak van het project en de manier waarop acties uitgewerkt worden, focust sterk op het creëren van een duurzame basis voor natuurbehoud van de ecologische waarden van het gebied op lange termijn. Gezien de huidige situatie van het gebied met zowel een groot aantal privé-eigendommen als bezoekers en voortdurende economische activiteiten zoals toerisme, viskwekerij, bosbouw, en kleinschalige landbouw, is het belangrijk om de synergie tussen ecologische, economische en educatieve aspecten (= ‘Triple E’) te behouden en/of tot stand te brengen. Enkel op die manier kan een gezonde, zelfvoorzienende situatie bereikt worden.

Educatie ligt aan de basis van bewustzijn, actie en motivatie voor natuurbehoud op lange termijn. Daarom is het een onmisbare factor in dit project. Dit aspect wordt vertaald in:

 • een studie over communicatie en educatie;
 • een studie over participatie;
 • de website met voldoende achtergrondinformatie;
 • een (educatieve) informatievergadering voor de lokale en regionale bevolking;
 • de publicatie van (educatieve) artikels;
 • educatief communicatiemateriaal zoals brochures en een video;
 • informatieve borden en observatiemuren;
 • educatieve elementen in het gebied om te leren over ecologie, geschiedenis en de beoogde soorten en habitats zoals door webcams;
 • tentoonstellingen en scenografie;
 • educatieve pakketten voor scholen;
 • en speciale opleidingen voor gidsen.

 


Verwachte resultaten (output en gekwantificeerde resultaten):

Allereerst wensen we voor dit gebied en de specifieke ecologische waarden een brede alomvattende aanpak tot stand te brengen voor natuurherstel en –behoud op lange termijn door niet alleen ecologie te benadrukken, maar ook educatieve en economische elementen. We beogen door de educatieve acties mensen dichter bij dit Natura2000-gebied, de schoonheid en uitdagingen, te brengen en op die manier een bredere en meer gewortelde basis voor natuurbehoud te creëren. De educatieve aspecten van acties A2 en D6 streven naar een sterkere betrokkenheid van de meerderheid van de lokale actoren, begeleid door goed communicatiemateriaal, positieve artikels en vergaderingen. De toevoeging en/of verbetering van kleinschalige infrastructuurelementen heeft tot doel de bezoekers (bewoners, scholen en toeristen) een beter, aangenamer, duurzaam en een sprekend inzicht te geven in de waarden van het gebied, wat op zijn beurt meer bewustzijn en steun teweeg zal brengen. Wat het economische aspect betreft, willen we de reeds bestaande (kleinschalige) economische activiteiten (toerisme, viskwekerij, uitgebreide land- en bosbouw) in het gebied stimuleren en ondersteunen om een synergie met natuurbehoud te ontwikkelen. Tijdens het project zal de ontwikkeling van een ‘bezoekers terugbetalingssysteem’ en fondsenwerving onderzocht worden over de ‘Post-Life’-periode.