Error
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response

Wat biedt het project 3WATER?

 1. De Europees beschermde natuurwaarden in stand houden en verbeteren. Met name de doelsoorten roerdomp en boomkikker en een aantal habitattypes zoals natte en droge heide, natte graslanden en vijvers.
 2. De samenwerking tussen private en publieke landeigenaren en organisaties in het gebied vergroten.
 3. Werken aan een duurzame streekontwikkeling volgens een vooruitstrevende Triple E aanpak waarbij Ecologie, Economie en Educatie evenwichtig in rekening worden gebracht.
 4. Het brede publiek kennis laten maken met de waarde van het gebied, het project, de samenwerking en het Europees natuurbeleid (Natura2000)
 5. Andere Natura2000-projecten inspireren tot privaat-publieke samenwerking.
 6. Het plattelandsgebruik promoten.

 

Actie(s) !

Op het terrein

Er zijn herstelwerken gepland in en rond vijvers, poelen, bossen, heide en vochtig grasland. Het landschap krijgt een meer open karakter. Er komen 16,7 ha nieuwe vijvers en poelen bij en 140 ha wordt verbeterd. 6 km grachten worden opnieuw opengemaakt. Meer dan 10 ha heide worden bijkomend aangelegd, naast de 30 ha heide die verbeterd worden. Voor de fauna wordt gestreefd naar 10 extra broedkoppels van roerdomp en een duizendtal extra mannelijke boomkikkers. Een groot deel van de werken vindt plaats op privaat terrein en is niet toegankelijk zonder toestemming. Er worden wel begeleide wandelingen en werfbezoeken georganiseerd en langs wandelpaden worden infoborden geplaatst.

Voor de bezoekers

Een extra parking, nieuwe wandelpaden en infoborden, uitkijkposten en webcams zullen de bezoeker nog meer van het gebied laten ontdekken en genieten. Op twee verschillende plaatsen (domeinen Kiewit en Heidestrand) komen interactieve tentoonstellingen. Speciaal opgeleide gidsen zorgen voor unieke wandelingen. 

Voor iedereen

Omdat het project maatschappelijk zeer relevant is, nl. het zoeken naar een goede balans tussen de maatschappelijke belangen ecologie, economie en educatie, zijn er verschillende acties voorzien om dit met u te delen. Deze brochure is er één van, naast de website en nieuwsbrieven, infokrantjes, infomomenten en tentoonstellingen, publicaties, conferenties, een educatief pakket voor scholen en tot slot een spraakmakende videodocumentaire (eind 2013).

Achter de schermen

Het project 3WATER brengt landeigenaren en ondersteunende organisaties samen om te werken aan een afgestemd beheer (en gebruik) binnen het Natura2000-gebied. Dit wordt vertaald in lange termijnbeheerplannen. Dankzij regelmatige bijeenkomsten blijft het wederzijds begrip en rekenschap tussen de partijen groeien. Ook met het beleid van De Wijers (het ruimere gebied waarbinnen dit project zich situeert), onderhouden we een nauwe samenwerking.

Het project voert ook studies uit rond waterzuivering, monitoring, communicatie, educatie en samenwerking. Samen met de deelname aan Europese conferenties en netwerken brengt dit heel wat expertise en aandacht naar het gebied. Dit bevordert op zijn beurt nieuwe investeringen, samenwerkingen, projecten en ontwikkelingen.